Zmiany dotyczące odpowiedzialności materialnej czytelnika za wypożyczane materiały biblioteczne.

Wprowadzono 24 lipca 2019

Od dnia 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowe zarządzenie (Nr 5/2019 z dnia 17.05.2019 r.) Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w sprawie trybu pobierania i wysokości kaucji za wypożyczane materiały biblioteczne, wysokości opłat karnych za przetrzymywanie książek, wysokości opłat za wysłane upomnienia oraz wysokości odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki.

Zgodnie z ww. zarządzeniem:

  1. W placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży (Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci, Oddziale Zbiorów Specjalnych, Filii Nr 1, Filii Nr 2, Filii Nr 4 i Filii Nr 6) czytelnicy zameldowani na terenie powiatu łomżyńskiego oraz uczniowie łomżyńskich szkół nie zameldowani na stałe w Łomży (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub indeksu) mogą, na ogólnych zasadach określonych w regulaminie, wypożyczyć materiały biblioteczne bez obowiązku uiszczania kaucji.
  2. Minimalna kwota kaucji za materiały wypożyczane z Czytelni lub księgozbioru podręcznego wynosi 40,00 zł.
  3. Za przekroczenie terminu zwrotu książek wypożyczonych poza bibliotekę pobiera się karę
    w wysokości:

– 0,10 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu książki wypożyczonej w systemie komputerowym,

– 1,00 zł za każdy tydzień przekroczenia terminu zwrotu książki wypożyczonej w placówkach nie mających komputerowego systemu wypożyczeń,

–   0,50 zł od czytelników do lat 13.

Kara za niedotrzymanie terminu zwrotu liczona jest w odniesieniu do każdej nie zwróconej w terminie książki od pierwszego dnia po przekroczeniu daty zwrotu do dnia zwrotu.

Przy naliczaniu kary nie odlicza się dni, w których Biblioteka była nieczynna.

Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnego złotego w górę.

  1. Czytelnik zwraca koszty wysłania upomnienia w sprawie zwrotu książek:

–   upomnienie zwykłe – 3,50 zł

–   upomnienie wysłane listem poleconym – 5,50 zł

–   upomnienie wysłane za potwierdzeniem odbioru – 8,50 zł

  1. Odszkodowanie za zagubienie lub zniszczenie książki ustala się w wysokości równej wartości inwentarzowej książki, lecz nie mniej niż:

–   30,00 zł – literatura piękna dla dzieci

–   30,00 zł – literatura popularnonaukowa dla dzieci

–   30,00 zł – literatura piękna dla dorosłych

–   50,00 zł – literatura popularnonaukowa

  1. Czytelnik dokonujący rezerwacji książki w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Długiej 13 powinien ją odebrać w ciągu 6 dni od momentu powiadomienia o jej dostępności.

 

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Skip to content