XIX edycja Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza

Wprowadzono 16 lutego 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

ogłasza

XIX edycję

Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza

– Łomża 2018

pióroKonkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

I nadsyłanie własnych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych wierszy na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej,

II prezentacja zgłoszonych utworów przez finalistów na specjalnie zorganizowanym wieczorze poetyckim i rozstrzygnięcie konkursu.

Regulamin

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiadania się mową wiązaną – zarówno młodzieży, jak i dorosłych.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór poetycki, o dowolnej tematyce i formie.
3. Oznaczony godłem (pseudonim autora) wiersz w 4 egzemplarzach z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dane autora (imię i nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon, e-mail) i oznaczoną tym samym godłem należy przesłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży (ul. Długa 13, 18-400 Łomża) w terminie do 15 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
4. O zakwalifikowaniu do finału, jego terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni.
5. Finaliści osobiście zaprezentują swoje utwory przed publicznością w czasie wieczoru poetyckiego, a oceniać je będzie jury powołane przez dyrektora MBP.
6. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.
7. Jury zastrzega sobie prawo rozdysponowania kwoty przeznaczonej na nagrodę.
8. Publiczność poprzez głosowanie może przyznać swoją nagrodę, którą będzie zestaw książek.
9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska finalistów oraz fotografii z imprezy finałowej, a także prawo do publikacji i prezentacji utworów zakwalifikowanych do finału bez honorarium i dodatkowej zgody autorów.
10. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
11. Organizatorzy nie zwracają finalistom ewentualnych kosztów podróży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
86-216-54-81

Pliki do pobrania
PlakatUlotka

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się