RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Wprowadzono 28 maja 2018

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych stosowane będzie od dnia 25 maja 2018 roku.

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych poniżej znajduje się szczegółowa klauzula informacyjna.

 

Co znajduje się w treści załączonej klauzuli?

Informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

 

Klauzula informacyjna dla czytelnika biblioteki

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży,
  Długa 13, 18-400 Łomża
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mbp-lomza.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów bibliotecznych lub ich równowartości
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz konieczność zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacjom międzynarodowym lub do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z zasobów Biblioteki zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki, odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji usługi.

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się