PESEL A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK

Wprowadzono 28 maja 2018

28 świetle nowych przepisów, w dowodach osobistych obywateli RP wydanych po 1 stycznia 2015 r. nie figuruje już adres. W związku z tym numer PESEL staje się jedynym niezmiennym i wiarygodnym identyfikatorem obywatela, a co za tym idzie czytelnika Biblioteki.
Z ustawy o bibliotekach wynika obowiązek chronienia materiałów bibliotecznych ciążący na Bibliotece i aby móc go zrealizować Biblioteka musi uzyskać od czytelnika dane w takim zakresie, który pozwoli jej na odzyskanie udostępnionych zbiorów.
Bez uzyskania od czytelnika (i jego opiekuna prawnego) numerów PESEL odzyskanie zbiorów lub ich równowartości może okazać się niewykonalne ze względu na brak możliwości ustalenia danych czytelnika. Wobec tego wymaganie numeru PESEL staje się koniecznością.

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się