„Gustaw Herling-Grudziński – człowiek i pisarz” – konkurs czytelniczy

Wprowadzono 5 listopada 2019

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY
ogłasza konkurs czytelniczy

„Gustaw Herling-Grudziński – człowiek i pisarz”

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego, zarówno młodzieży, jak
i osób dorosłych nie zajmujących się profesjonalnie dziedziną stanowiącą przedmiot konkursu.

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Gustawie Herlingu-Grudzińskim, promocja jego twórczości oraz uczczenie 100 rocznicy jego urodzin.

3. Zasady konkursu:

 1. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, utworu Inny świat oraz opowiadań: Wieża, Cud, Dżuma w Neapolu, Pietá DellʼIsola, Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A. D. 1998.
 2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:  

  2.1 Etap pierwszy – pisemny
  – polega na napisaniu testu sprawdzającego znajomość biografii Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.
  Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje dwa punkty. Do kolejnego etapu przechodzą osoby, które uzyskają minimum 30 punktów (maksymalnie można zdobyć 40 punktów)
  2.2 Etap drugi – ustny
  – uczestnicy będą odpowiadać na pytania dotyczące życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
  Za prawidłową odpowiedź uczestnik uzyskuje 2 punkty, za udzielenie odpowiedzi niepełnej 1,5 p., 1 p. lub 0,5 punktu. W przypadku uzyskania przez uczestników drugiego etapu takiej samej ilości punktów nastąpi dogrywka.

4. Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie w terminie do 8 listopada 2019 r. należy złożyć
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży osobiście lub przesłać pocztą, fax’ em albo drogą elektroniczną:
• adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 13, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Gustaw Herling-Grudziński – człowiek i pisarz”
• fax.: (86) 216 54 83
• e-mail: biblioteka@mbp-lomza.pl

5. Konkurs odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Biblioteki przy
ul. Długiej 13 w Sali na Poddaszu.

6. Zwycięzcy otrzymają nagrody:

I miejsce – 200,00 zł
II miejsce – 150,00 zł
III miejsce – 100,00 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego rozdysponowania kwoty przeznaczonej na nagrody.

7. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom ewentualnych kosztów podróży.

8. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (86) 216-54-81 w. 24

9. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Biblioteki – www.mbp-lomza.pl oraz facebooku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Zalecana bibliografia:

1. Paszek J., Gustaw Herling-Grudziński, Katowice 1992.
2. Herling-Grudziński G., Inny świat, Kraków 2000.
3. Herling-Grudziński G., Najkrótszy przewodnik po sobie samym, Kraków 2000.
4. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim: materiały z sesji pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego, T. 1., Kielce 1992.
5. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim: materiały z sesji pod red. Ireny Furnal, T. 2., Kielce 1995.
6. Herling-Grudziński G., Opowiadania zebrane, T. 1., Warszawa 1999.

 

Zgłoszenie wraz z klauzulą informacyjną

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się