“Zagrożenie uzależnieniami wśród młodzieży” – wykład Pana Bronisława Marcisza dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 8 w Łomży, Filia Nr 2, kwiecień 2015 r.