Zabawy językowe, czyli spotkania autorskie z Marcinem Brykczyńskim – Filia nr 1 – 3.04.2014