Spotkania z p. Hanną Czajkowską, Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans w Oddziale Zbiorów Specjalnych