Spotkania autorskie z Lilianą Bardijewską w Oddziale dla Dzieci oraz Filii nr 2 – 8.06.2016r.