Poetycko-plastyczne spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską w Filii nr 2 – 25.04.2016r.