Podsumowanie konkursu poetycko – plastycznego “Wesoła pszczoła – malowane wiersze” w Filii Nr 2, 19.06.2017 r.