“Podróżować jest bosko!” – spotkanie z cyklu “Lubimy poniedziałki” w Filii Nr 2, 27.02.2017 r.