“O szczęściu” – biblioterapia w Filii Nr 2, grudzień 2017 r.