“Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe” – lekcja tematyczna dla przedszkolaków w Filii Nr 2, grudzień 2016 r.