“Lubimy poniedziałki” w Filii Nr 2, styczeń 2018 r.