“Lubimy poniedziałki” – w Filii Nr 2, 09.10.2017 r.