Literacko-plastyczne spotkania z Zuzanną Orlińską – 20-21.04.2017r.