“Głodni teatru” – warsztaty w Filii Nr 2, 09.11.2017 r.