Formy ochrony przyrody. Spotkanie z Ewą Kudelą z Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego w Filii nr 1 w dniu 25.04.2017r.