Drzewa w jesiennym lesie – lekcja tematyczna w Filii nr 1 – 10.10