“Dobro i piękno jest w każdym z nas” – zajęcia biblioterapeutyczne w Filii Nr 2, 20.11.2017 r.