“Czytanie na śniadanie” w Filii Nr 2, 27 października 2016 r.