“Czytanie na śniadanie” w Filii Nr 2, 19 stycznia 2017 r.