“Czy uwierzyłbyś w św. Mikołaja?” – zajęcia w Filii Nr 2, grudzień 2017 r.