“Co w lesie piszczy?” – spotkanie z leśnikiem w Filii Nr 2, 07. 03. 2017 r.