“Biblioteka dla każdego człowieka” w Filii Nr 2, 15 stycznia 2017 r.