“Bajki wychowajki” – zajęcia biblioterapeutyczne dla przedszkolaków w Filii Nr 2, grudzień 2016 r.