“Bajki – pomagajki” – zajęcia biblioterapeutyczne w Filii Nr 2, 28.03.2017 r.