“Bajki pomagajki” – zajęcia biblioterapeutyczne dla przedszkolaków w Filii Nr 2, listopad 2016 r.