“Bądź coolturalny” – lekcja tematyczna w Filii nr 2, 03.04.2017 r.