Czasopisma bieżące

Czasopisma bieżące dostępne w 2017 r.

Lokalizacja
Tytuł czasopisma Czytelnia Główna Oddział dla Dzieci Oddział Ziorów Spec. Filie
Akcent x
Archanioł x
Aura x
Auto Świat x
Benefit x
Biblioteka. Centrum informacji x
Biblioteka w Szkole x x
Bibliotekarz x
Bibliotekarz Podlaski x
Biebrzańskie Wieści x
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych x
Biuletyn Informacyjny. Lokalna Organizacja Turystyczna x
Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych (elektron.) x
Biuletyn Informacyjny NFZ (elektron.) x
Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym x
Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego x
Charaktery x
CHIP x
Cogito x
Czas Kultury x
Cztery Kąty x
Dialog x
Działkowiec x
Dziennik Gazeta Prawna x
Dziennik Urzędowy ABW (elektron.) x
Dziennik Urzędowy CBA (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar (elektron.) x
Dziennik Urzędowy GUS (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Pożarnej (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy KRUS (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Cyfryzacji (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Energii (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Finansów (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (elektron.) x
Dziennik Urzędowy NBP (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej /serie L i C/ (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego (elektron.) x
Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego (elektron.) x
Dziennik Ustaw (elektron.) x
Echo Gminy Miastkowo x
Edukacja Prawnicza (elektron.) x
Farmer x
Folia Toruniensia x
Forum x
Gazeta Bankowa x
Gazeta Bezcenna x x F1,F2,F4,F6
Gazeta Grajewska x
Gazeta Polska x
Gazeta Poselska Lecha Antoniego Kołakowskiego x
Gazeta Senior x x
Gazeta Współczesna x F2
Gazeta Wyborcza x
Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego x
Głos Katolicki x x F2
Głos Znad Narwi x
Guliwer x x
Iustitia (elektron.) x
Jedwabne Wiadomości x
Karta x
Kino x
Kontakty x x F2
Książki. Magazyn Literacki x
Księżniczka x
Kubuś i Przyjaciele x
Kumpel x
Kurpie x
Kwartalnik Historyczny x
Linux Magazine x
Liry Dram x
Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne x
Miesięcznik Kolneński x
Młody Technik x
Monitor Podatkowy (elektron.) x
Monitor Polski (elektron.) x
Monitor Prawa Handlowego (elektron.) x
Monitor Prawa Pracy (elektron.) x
Monitor Prawniczy (elektron.) x
Monitor Zambrowski x
Mówią Wieki x
Murator x
Nadzieja x
Narew. Extra Tygodnik x x F1,F2,F4,F6
Nasz Dziennik x
Nasza Biebrza x x
National Geographic x
Newsweek Polska x
Notes Wydawniczy x
Nowa Dekada Krakowska x
Nowa Fantastyka x
Nowe Książki x
Nowy Głos Puszczański x
Odra x
Orzeczenia sądowe i administracyjne (elektron.) x
Pamięć.PL. Biuletyn IPN x F2
Pamiętnik Literacki x
Pani x
Państwo i Prawo x
Pochodnia x
Pochodnia (wersja brail.) x
Podlaski Manager x
Poezja Dzisiaj x
Polityka x
Polonistyka x
Poradnik Bibliotekarza x x
Poradnik Domowy x F2
Poradnik Instytucji Kultury x
Posłaniec św. Brunona x
Poznaj Swój Kraj x
Prawo Mediów Elektronicznych (elektron.) x
Przegląd x
Przegląd Biblioteczny x
Przegląd Sportowy x
Przegląd Techniczny x
Przemyski Przegląd Kulturalny x
Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki x
Przyjaciółka x
Puls Biznesu x
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (elektron.) x
Rzeczpospolita x
Samorząd Terytorialny x
Stern [niem.] x
Stopnik x
Strzykawka x
Sukces x
Super Express x
Świat Nauki x
Świerszczyk x
Teatr x
Teksty 2 x
Time [ang.] x
Trzeźwymi Bądźcie x
Twój Styl x
Twórczość x
Tygodnik Angora x
Tygodnik Powszechny x
Victor Gimnazjalista x
Victor Junior x
W Sieci x
Wiadomości Gminne x
Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej x
Wiadomości Łomżyńskie x x F2
Wiadomości Wędkarskie x
Wiara. Patriotyzm. Sztuka x
Wiedza i Życie x
Więź x
Wprost x
Zagadnienia Informacji Naukowej x
Zagraj to Sam x
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości x
Zmieniamy Podlaskie x
Znak x
Zwierciadło x

 

 

• czasopisma regionalne
elektron. – czasopisma w wersji elektronicznej dostępne w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym (pokój nr 109)